HOK frizeri

Trenutačno Hrvatska obrtnička komora provodi relicenciranje obrta koji posjeduju dozvolu za uzimanje naučnika. Prema službenim statistikama, frizerski obrti čine značajan dio sektora osobnih usluga i ako posjedujete dozvolu za provedbu naukovanja, možete se obratiti područnim obrtničkim komorama za pokretanje postupka relicenciranja kako bi se provjerili uvjeti i osigurala najviša razina kvalitete za buduće naučnike.

HOK - relicenciranje za frizere

U 2020. godini su na snagu stupile izmjene Zakona o obrtu te je u skladu s novim izmjenama Hrvatska obrtnička komora dužna provesti postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje naukovanja kod svih obrtnika i pravnih osoba koji su licencirani prije više od sedam godina. Na temelju čl. 38. Zakona o obrtu (NN 143/13, 41/20) Hrvatska obrtnička komora započela je sa provedbom postupkom relicenciranja putem područnih obrtničkih komora.

Usklađivanje s trenutno važećim propisima je važno kako bi se osiguralo da učenici obavljaju naukovanje u sigurnim i provjerenim uvjetima. S obzirom da su materijalno-tehnički i kadrovski uvjeti u obrtima i pravnim osobama podložni promjenama, zakonodavac je ovom izmjenom zakona propisao ograničenje trajanja licencije na sedam godina. Nakon tog perioda potrebno je ponovno provjeriti uvjete, odnosno izvršiti relicenciranje.

HOK - relicenciranje za frizere

Preuzimanjem aktivne uloge u provedbi naukovanja obrtnici i pravne osobe podižu kvalitetu strukovnog obrazovanja, jer na taj način osiguravaju najstručnije mentore koji podučavaju naučnike izravno na radnom mjestu. Brojna istraživanja su dokazala da podučavanje na radnom mjestu donose višestruke međusobne koristi za obrte i učenike, a posljedično i gospodarstvo u cjelini.

Postupak relicenciranja

Obrtima i pravnim osobama cjelokupni postupak relicenciranja vodit će savjetnici za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama koji će prvo pisanim putem kontaktirati obrte i pravne osobe koji se trebaju relicencirati te će im pomoći savjetima i uputama, a zatim i pribavljati dio dokumentacije po službenoj dužnosti. Ovdje možete pronaći kontakt podatke savjetnika za obrazovanje po područnim obrtničkim komorama.

HOK - relicenciranje za frizere

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 • dokaz o sjedištu/mjestu obavljanja djelatnosti obrta/pravne osobe – ako je došlo do promjene adrese;
 • izjavu kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću obrt/pravna osoba potvrđuje da materijalno-tehnički uvjeti odgovaraju obavljanju poslova djelatnosti za koju su registrirani;
 • dokaz da su mentori i dalje zaposleni u obrtu – ugovori o radu/potvrda i izvod iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svakog mentora;
 • uvjerenje o nekažnjavanju – za svakog mentora;
 • potpisanu suglasnost za traženje podataka iz kaznene evidencije – za svakog mentora;
 • Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način (zaštita na radu – obveza svakoga tko ima radnike ili učenike) – za svakog mentora.

Napomena: u slučaju da je došlo do promjene adrese obavljanja djelatnosti obrta/pravne osobe, potrebno je ponovo provesti kompletan postupak licenciranja s izlaskom komisije za licenciranje.

HOK - relicenciranje za frizere

Znanja iz podučavanja naučnika

Mentori koji nisu polagali ispit iz radne pedagogije ili osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju, odnosno nemaju položen majstorski ispit, trebaju u svrhu ponovnog izdavanja licencije položiti ispit iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju. Ovaj ispit se organizira u područnim obrtničkim komorama, o čemu također možete dobiti informacije od savjetnika za obrazovanje ili na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

HOK - relicenciranje za frizere

Cijene licenciranja i relicenciranja

Cijene licenciranja i relicenciranja su utvrđene Odlukom o cijeni promjene ili upisa stručne osobe te cijeni promjene ili ispravka podataka na postojećoj dozvoli (licenciji), kao i cijeni ispisa revidirane dozvole (licencije) te Odlukom o visini naknade za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja.

U skladu s navedenim odlukama cijene su sljedeće:

 1. Postupak relicenciranja u koji nije uključena komisija za licenciranje – u slučaju istog sjedišta obavljanja djelatnosti – iznosi 65,00 kuna (za ispis revidirane licencije)
 2. U slučaju promjene mentora cijena relicenciranja iznosi 620,00 kuna
 3. Postupak relicenciranja u koji je uključena komisija za licenciranje – u slučaju promjene sjedišta obavljanja djelatnosti – iznosi 1.000,00 kn (u tom slučaju se provodi kompletan postupak licenciranja).

Odgovarajući uvjeti na radnom mjestu stvaraju temelj za poticajnu i sigurnu okolinu u kojoj će učenici stjecati svoja znanja iz frizerske struke te učiti od najboljih majstora frizera. Učenjem kroz rad promiču se vrijednosti struke i usvajaju osnove zanata, a u širem smislu se obučavaju samostalni mladi ljudi koji će doprinositi svojim radom gospodarstvu i društvu u cjelini.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Svidio vam se članak? Podijelite ga s prijateljima!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SVIĐA VAM SE ČLANAK?
PREPORUČITE GA PRIJATELJIMA I KOLEGAMA
PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA ILI E-MAILOM!

PREDHODNI ČLANAK
SLJEDEĆI ČLANAK