Ovih dana završava prva godina uspješne provedbe strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije frizer pa smo željeli provjeriti rezultate i dojmove nakon jednogodišnje provedbe. Kao što znate, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u okviru projekta „Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanjakojega provodi u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, razvilo standard zanimanja, standard kvalifikacije i strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije frizer prema dualnom modelu obrazovanja.

Radna skupina je razvijeni kurikulum predstavila na Hairstyle Newsu 6. i 7. travnja 2019. godine nakon čega je upisana prva generacija 77 učenika u I. razred frizera u šest strukovnih škola u Republici Hrvatskoj, i to u Gospodarsku školu Istituto Professionale Buje, Mješovitu industrijsko-obrtničku školu iz Karlovca, Obrtničku i tehničku školu Dubrovnik, Srednju strukovnu školu iz Varaždina, Industrijsko-obrtničku školu Virovitica i Obrtničku školu iz Splita.

Učenici su u strukovnoj školi stjecali ishode učenja vezane uz ključna i stručna znanja i vještine već od samoga početka kako bi se pripremili za odlazak u frizerski salon. Na žalost, zbog proglašene epidemije uslijed zaraze SARS-CoV-2 virusom, u drugom polugodištu bila je potrebna prilagodba nastavnog procesa.

NOVA GENERACIJA UČENIKA SAMOPOUZDANIJA I SIGURNIJA U SVOJ KARIJERNI IZBOR

No, prije samog odlaska u frizerski salon na Frizersku praksu, učenici su sudjelovali na motivacijskom razgovoru s potencijalnim poslodavcima. Na motivacijskom razgovoru učenik je pokazao svoju zainteresiranost, komunikacijske vještine te im prenio svoje stavove o tome što je njima u životu važno i zašto su izabrali baš to zanimanje. Rezultati motivacijskih razgovora pokazali su da učenici više nisu prestrašeni, nekomunikativni, već iznose svoje stavove s dozom samopouzdanja i sigurnosti. Poslodavci su to pozitivno ocijenili tijekom provedbe evaluacije koje je provelo Ministarstvo, jer su već duže vrijeme očekivali od prethodnih generacija upravo takav ishod.

Uz već spomenute komunikacijske vještine, učenici su potkovaniji i u stručnom dijelu. Na frizersku praksu dolaze nakon što su stekli temeljna stručna znanja o korištenju pravila zaštite na radu u rukovanju priborom, alatima, preparatima, prepoznavanju opasnosti u radu s istima u frizerskom salonu, primjeni mjera zaštite na radu u skladu s frizerskim postupcima, razlikovanju i primjeni mjera prema vrsti i redoslijedu izvedbe određenih frizerskih postupaka te mjera zaštite korisnika frizerske usluge. Isto im je omogućilo da samostalno ili u suradnji s mentorom kod poslodavca provode mjere zaštite tijekom pružanja frizerske usluge.

Često se spominjala potreba za novim udžbenicima za učenike, ali i za nastavnike te konceptualno drugačija mapa praktične nastave i vježbi koja je istodobno orijentirana i fokusirana na pojedinačnu struku. U ovim izazovnim vremenima Ministarstvo znanosti i obrazovanja je i na tome poradilo te u suradnji s poslodavcima i strukovnim nastavnicima pripremilo Didaktičko-metodički priručnik za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikaciju frizer te Mapu praktične nastave i vježbi za kvalifikaciju frizer. S obzirom na važnost situacijskega učenja u strukovnom kurikulumu i gore navedenim pretpostavkama pažljivo su bile osmišljene aktivnosti za rješavanje situacija iz stvarnog radnog okruženja. Nastavnici i mentori kod poslodavca će tako lakše prilagoditi načine učenja i poučavanja, jer će isto poticati učenike na suradničko i kooperativno učenje te preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje. Učenici će tako neometano obavljati zadatke uz poštivanje osnovnih pravila u pripremi radnog mjesta, svladavanje radnih procedura i radnih procesa, samostalnu pripremu i odgovoran pristup radu, uspješnu komunikaciju u radnom procesu te rješavanje mogućih prigovora korisnika frizerskih usluga na materinjem i stranom jeziku.

Kad je riječ o udžbenicima za učenike treba naglasiti da su suvremeni strukovni kurikulumi, kao što je ovaj, vrlo otvoreni, fleksibilni i ne sadrže teme nego ishode učenja, a budući da se trendovi u frizerstvu kontinuirano mijenjaju, udžbenik koji bi snimio postojeće stanje i predložio sadržaje ne bi imao nikakvog uporišta u tako otvorenom i razvojnom kurikulumu. Oba dokumenta, Didaktičko-metodički priručnik za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikaciju frizer te Mapu praktične nastave i vježbi za kvalifikaciju frizer, bit će podijeljeni nastavnicima i mentorima kod poslodavaca na početku školske godine 2020./2021.

Učenici dio vještina u sklopu učenja temeljenog na radu stječu i u školi u suvremeno opremljenim frizerskim praktikumima. To je rezultat Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u okviru projekta „Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, gdje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo kvalitetne uvjete za ostvarivanje ishoda učenja iz strukovnog kurikuluma dodjelom sredstava strukovnim školama za opremanje frizerskih praktikuma u iznosu od 671.209,88 kuna.

Nastavnici strukovnih predmeta su u suradnji s poslodavcima kreirali suvremeno i poticajno okruženje za učenje u školskim frizerskim praktikumima te osigurali suvremene aparate, pribor i alate za obavljanje svakodnevnih frizerskih postupaka. Takvo je okruženje itekako poticajno i za učenika, jer je učenik znatiželjno, kreativno, inovativno mlado biće koje istražuje i koristi suvremene načine učenja u postizanju rezultata. Osim toga, takvo okruženje motivira učenika na samostalnost u rješavanju problemskih zadataka, na razvoj vještine snalaženja u radnim situacijama, ažurnost i točnost u obavljanju radnih zadataka, njegovanje kvalitetnih međuljudskih odnosa te poštivanje hijerarhije i surađivanje u timskom radu.

Dodana vrijednost ovoga strukovnog kurikuluma su poduzetnička pismenost i digitalne kompetencije, obzirom da se frizer u svakodnevnom obavljanju poslova koristi sofisticiranim alatima i uređajima i IKT-om. Ovaj strukovni kurikulum polaznike će pripremiti i za uspješno pružanje frizerske usluge uz korištenje svih digitalnih alata u ponudi za uspješnu provedbu neizravne prodajne komunikacije s korisnicima usluge te promociju frizerske djelatnosti i poticajne vidljivosti vlastitog frizerskog salona u budućnosti. To će postići vježbanjem, odnosno stjecanjem vještina u školskom frizerskom praktikumu i frizerskom salonu te je upravo zato više od polovice ukupnog broja godišnjih sati nastave planirano za vježbanje. U prvom razredu će učenici na vježbanje i stjecanje sveukupnih praktičnih vještina odvojiti 325 sati ili 26% ukupnog godišnjeg fonda sati, u drugom razredu 680 sati ili 51%, 660 sati u trećem ili 50% i 704 sata ili 60% u četvrtom razredu.

Osim toga, učenici će i tijekom usvajanja temeljnih znanja u okviru strukovnih modula i dodatnih znanja i vještina u okviru izbornog modula provoditi vrijeme učeći na praktičan način u školskom frizerskom praktikumu ili na terenskoj nastavi u frizerskom salonu. Terensku nastavu treba snažno poticati, jer se time potiče učenje u sjeni, ali istovremeno treba snažnije uključivati poslodavce kao goste predavače tijekom izvođenja nastave u strukovnoj školi kako bi se jačala suradnja nastavnika i mentora kod poslodavaca, osim razmjene znanja i vještina.

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA I MENTORA PLANIRANO ZA JESEN 2020. 

Planirana i očekivana stručna usavršavanja nastavnika i mentora kod poslodavaca su u prvom dijelu ove godine izostala zbog zaraze virusom SARS-CoV-2, no, planirano je njihovo održavanje na jesen. Ista će se provoditi modularno na 4 teme i to: Operacionalizacija ishoda učenja, Vođenje pedagoške dokumentacije – Mape praktične nastave i vježbi, Priprema i provedba motivacijskog razgovora i Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovanim potrebama, a što su mentori kod poslodavaca i nastavnici u preporukama istaknuli kao nužnost kako bi povećali razinu kvalitete svoga rada. Navedena stručna usavršavanja nastavnicima i mentorima kod poslodavaca omogućit će da programiraju vježbe koje će nastavnici provesti s učenicima u školskom frizerskom praktikumu, a potom usavršiti s mentorima kod poslodavca u frizerskom salonu. Zatim će se upoznati i sa sadržajem Mape i načinom praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika u školi i na praksi, sa ciljem kvalitetne pripreme za provedbu motivacijskog razgovora te da izmijene iskustva o tome što poslodavac danas očekuje od radnika kako bi u tom smislu i pripremali učenike, buduće radnike te na kraju da osvijeste koje metode rada trebaju koristiti s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, odnosno s darovitim učenicima koji žele više i učenicima s teškoćama koji žele pokazati što sve mogu.

Evaluacija eksperimentalne provedbe će pokazati one odlične, dobre i manje dobre strane strukovnog kurikuluma i njegove provedbe te pružiti priliku za unaprjeđenje samog kurikuluma i njegove provedbe u sljedećoj školskoj godini. Strukovne škole, učenici i poslodavci uključeni u eksperimentalnu provedbu moći će uskoro tijekom samo vrednovanja i vanjskog vrednovanja iznijeti svoja zapažanja i prijedloge, što će radnoj skupini uvelike pomoći u reviziji strukovnog kurikuluma. To je ujedno i poziv svima koji su bili uključeni u eksperimentalnu provedbu da predlože izmjene te iste argumentiraju, kako bi revizija dokumenta bila što uspješnija na obostrano zadovoljstvo, vodeći pri tom računa da se učenicima tim promjenama osigura lakše ostvarivanje potrebnih vještina koje će im omogućiti brzu i kvalitetnu zapošljivost.

SAZNAJTE ŠTO KAŽU POSLODAVCI, NASTAVNICI I UČENICI!

Kao frizer u struci radim 30 godina, a kao obrtnik 21. Sretna sam šta je naša Obrtnička škola u Splitu prihvatila četverogodišnji strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije frizer prema dualnom modelu obrazovanja. I sama sam frizer s četverogodišnjim obrazovanjem i znam koliko to znači. Kurikulum je odličan, zastupljen s puno više strukovnih predmeta koji su jednom frizeru potrebni, a to su Komunikacija u frizerstvu, Kemijski frizerski procesi, Osnove frizerstva itd. Učenici su došli na Frizersku praksu pripremljeni jer su prethodno mentorima poslali životopise i motivacijska pisma kao gotovi frizeri. Prva generacija je odlična, a među njima je i moja kćer pa mogu jasno sagledati kako se s njima radi i usporediti s prijašnjim generacijama. Zbog Covid-19 nismo uspjeli ostvariti malo bolju suradnju sa stručnim učiteljima u školi, ali nadamo se da ćemo u novoj školskoj godini puno toga još nadograditi. Mišljenja mojih kolega koji su također učenicima mentori su jako pozitivna. Veselimo se još jednom razredu u novoj školskoj godini.
Ljiljana Subašić, frizerski salon „LJILJANA”


Po završetku osnovne škole dugo sam razmišljala što da upišem. Moja mama mi je predstavila program novog, četverogodišnjeg frizera prema dualnom modelu obrazovanja. Nisam htjela upisati gimnaziju te sam odlučila krenuti putem moje mame. Jako sam zadovoljna šta sam ušla u svijet frizerstva. Imam jako dobar razred i razrednicu. Malo mi je bilo teško u početku ali sad sam presretna. S ovakvim obrazovanjem imam jako puno mogućnosti i napretka. Svi u razredu su vrlo dobri ili odlični đaci. Odradila sam svoju prvu praksu kod svog mentora. Svima savjetujem ako ne žele upisati gimnaziju da upišu kao ja frizer prema dualnom modelu obrazovanja.
Učenica I. razreda Obrtničke škole iz Splita


Prije godinu dana 2019. Obrtnička škola iz Splita uključila se u eksperimentalnu provedbu strukovnog kurikuluma za zanimanje frizer u trajanju od 4 godine, prema modelu dualnog obrazovanja.

Nakon provedenih motivacijskih razgovora poslodavci su izabrali učenike i učenici poslodavce kod kojih će obavljati praksu. I jedni i drugi su zadovoljni odabirom. Sklopljeni su ugovori između 17 poslodavaca i 23 učenika za izvođenje praktične nastave koja je ujedno i odrađena u zadanom roku. Učenici su pripremani od strane škole kroz cijelu godinu za ulazak u radionice. Učenje je temeljeno na radu, kroz sustavno praćenje realizacije sadržaja i postupno usvajanje vještina, te razvojnu dob učenika i njihovih interesa kroz razne module i metode rada, te vrednovanje ishoda i opisno praćenje učenja.

Prema reakcijama poslodavaca kod kojih su učenici odradili praktičnu nastavu, može se reći da su prezadovoljni novim dualnim obrazovanjem i kvalitetom naučnika. Suradnja škole, poslodavaca i učenika je uspješno ostvarena.

Sudjelujući u eksperimentalnom programu škola je dobila sredstva za uređenje i opremanje školskog frizerskog praktikuma. Obrtnička škola iz Splita, upisom nove generacije učenika u školsku godinu 2020./2021. , nastavlja provedbu projekta dualnog obrazovanja frizera. Interes učenika za upis u dualno obrazovanje je veliki i upisuju se učenici sa boljim uspjehom nego što je to bio slučaj do početka eksperimentalne provedbe kurikuluma frizer po dualnom modelu.
Vedrana Ćenan, I.M.A.G.E. GRAVIJ, frizerski obrt


Dualni model obrazovanja nam pruža puno više stručnih znanja u usporedbi s trogodišnjim programom. Tijekom školske godine obavljali smo vježbe u frizerskom praktikumu škole, a zatim praksu u frizerskom salonu kod obrtnika. Kod obrtnika smo bili spremni već u prvom razredu vršiti sve usluge jer smo tijekom prvog razreda naučili šišati, bojati, prati kosu i oblikovati frizure, također smo učili i dijagnosticirati vlasište i kosu. Nisam se nadala da bi već tijekom prvog razreda mogla naučiti toliko toga o frizerskoj struci. Veselim se daljnjem učenju i mnoštvu praktične nastave.
Učenica I. razreda Srednje strukovne škole iz Varaždina


U našoj školi mogli bi reći da je provedba strukovnog kurikuluma frizer prema dualnom modelu obrazovanja bila vrlo uspješna, no to ne isključuje da se revizijom kurikulum neće unaprijediti. Učenici su bili u strukovnom dijelu vrlo motivirani u radu i odlično usvajali potrebna znanja i vještine prema ishodima učenja, što im je dalo dodatnu sigurnost na praksi kod mentora u frizerskom salonu.

Provedba praktičnog dijela u frizerskim salonima i suradnja s mentorima kod poslodavaca je također bila vrlo uspješna. Poslodavci predlažu veći broj sati prakse u prvom razredu što je važno imati na umu kod revizije kurikuluma što će dodatno unaprijediti kurikulum, omogućiti stjecanje vještina i bolju suradnju s poslodavcima.
Zdenka, Mavriček, Strukovna učiteljica u Srednjoj strukovnoj školi iz Varaždina

Svidio vam se članak? Podijelite ga s prijateljima!

SVIĐA VAM SE ČLANAK?
PREPORUČITE GA PRIJATELJIMA I KOLEGAMA
PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA ILI E-MAILOM!

PREDHODNI ČLANAK
SLJEDEĆI ČLANAK